Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


NCB: Thu từ chứng khoán đầu tư tăng mạnh, nợ xấu giảm 17%

25/1/2021  10:56 AM

 

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2020 Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, HNX: NVB) vừa công bố, Ngân hàng báo lãi trước thuế năm 2020 chỉ hơn 3.7 tỷ đồng, do trích đến 800 tỷ đồng xử lý các khoản theo Đề án tái cấu trúc. Tổng nợ xấu giảm 17% so với đầu năm.

 

Tính riêng trong quý 4, nhìn chung các hoạt động kinh doanh của NCB đều cho kết quả khả quan hơn so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần tăng đến 33% (602 tỷ đồng), lãi từ kinh doanh ngoại hối gấp 4 lần (9 tỷ đồng), lãi từ chứng khoán đầu tư gấp 2.3 lần (72 tỷ đồng).

Các khoản chi phí trong kỳ đều giảm mạnh so với cùng kỳ như chi phí hoạt động (-14%), chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (-74%). Tuy nhiên, Ngân hàng dành hơn 500 tỷ đồng cho các khoản xử lý theo Đề án tái cấu trúc, nên dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 93% lên mức 485 tỷ đồng, quý 4 NCB báo lỗ trước thuế gần 25 tỷ đồng.

 

NCB: Thu từ chứng khoán đầu tư tăng mạnh, nợ xấu giảm 17%

Lũy kế cả năm 2020, thu nhập lãi thuần tăng 24% (1,433 tỷ đồng), lãi từ chứng khoán đầu tư gấp 5 lần (158 tỷ đồng). Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của NCB gấp 2.2 lần năm trước, chi phí dự phòng cũng giảm 32%, chỉ còn hơn 48 tỷ đồng, tuy nhiên Ngân hàng dành hơn 800 tỷ đồng cho Đề án tái cấu trúc, nên cả năm chỉ lãi trước thuế hơn 3.7 tỷ đồng, giảm 93%.

Do NCB đặt kế hoạch 150 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cho năm 2020, nên xét trên kế hoạch thì Ngân hàng vẫn hoàn thành được chỉ tiêu đã đề ra.

 

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2020 của NVB (HN:NVB). Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của NVB

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản tăng 11% so với đầu năm, ghi nhận hơn 89,601 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN gấp 3 lần (1,550 tỷ đồng), tiền gửi tại các TCTD khác giảm 17% (12,014 tỷ đồng).

 

Về phần nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng tăng 22% so với đầu năm, lên mức gần 72,085 tỷ đồng. 

Một số chỉ tiêu tài chính của NVB tại ngày 31/12/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của NVB.

Điểm sáng trong kết quả kinh doanh năm 2020 của NCB là tổng nợ xấu tính đến cuối năm đã giảm 17% so với đầu năm, chỉ còn gần 609 tỷ đồng. Trong đó, giảm mạnh nhất là nợ dưới tiêu chuẩn (-57%) và nợ nghi ngờ (-34%). Kết quả kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay từ 1.93% xuống còn 1.51%.

Chất lượng nợ vay của NVB tại ngày 31/12/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của NVB

 

-The Wall Street Journal (USA)-

Xem thêm: