Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Ngày 08/12/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

8/12/2020

 

Ngày 08/12/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

 

Ngày 08/12/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: DIG (HM:DIG), GAS (HM:GAS), GEX (HM:GEX), GMD, HBC, HSG, MSN, NLG (HM:NLG), PDR (HM:PDR) và STB.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, thanh khoản, mức độ quan tâm của nhà đầu tư… Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

 

Xem thêm: