Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


PME lên kế hoạch hủy tư cách công ty đại chúng và hủy niêm yết trên HOSE

06/04/2021 08:15

 

CTCP Pymepharco (HOSE: HM:PME) dự kiến sẽ hủy đăng ký công ty đại chúng và hủy niêm yết trên HOSE trong năm 2021. Toàn bộ lượng cổ phiếu do cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ sẽ được phía cổ đông lớn Stada chào mua công khai.

 

Muốn hủy tư cách công ty đại chúng

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của PME dự kiến tổ chức vào ngày 23/04 tại Tuy Hòa, Phú Yên. Trong tài liệu họp vừa mới công bố, đáng chú ý nhất là tờ trình cổ đồng thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông.

 

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam (VSD) cung cấp, các cổ đông lớn đang nắm tới 99.53% vốn tại PME. Như vậy, PME đã không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Căn cứ tình hình như trên cũng như để phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới, Ban lãnh đạo sẽ đệ trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng (sau đó sẽ hủy niêm yết trên HOSE). Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

 

Như vậy rất có thể cổ phiếu PME sẽ rời khỏi bảng điện HOSE sau khoảng 5 năm niêm yết (chào sàn vào tháng 11/2017).

Nhằm giải quyết quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ, phía PME đề xuất phương án để cổ đông lớn nhất Stada chào mua công khai toàn bộ lượng cổ phiếu còn lại (355,911 cp tương đương 0.47% vốn).

 

PME lên kế hoạch hủy tư cách công ty đại chúng và hủy niêm yết trên HOSE

Stada dần thâu tóm PME

Stada Service Holdings (gọi tắt là Stada) đã liên tục gom mua cổ phiếu PME từ cuối năm 2020 đến nay.

Trong giao dịch mới nhất, Stada đã mua vào gần 1 triệu cp PME, nâng sở hữu lên thành 89.53% vốn. Cộng với sở hữu của bên liên quan, nhóm cổ đông ngoại đã nắm tới 99.53% vốn tại PME.

Thống kê giao dịch cổ phiếu PME của Stada từ năm 2020 đến nay
Nguồn: VietstockFinance

Phương án phân phối lợi nhuận

Năm 2020, PME đem về 1,934 tỷ đồng doanh thu thuần và 317 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt thực hiện 95% và 92% kế hoạch đề ra.

PME dự kiến chia cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lê 20% (1 cp nhận được 2,000 đồng). Với hơn 75 triệu cp đang lưu hành, Công ty cần chi hơn 150 tỷ đồng để thực hiện. Tất nhiên, đa phần trong đó sẽ rơi vào túi của Stada cùng bên liên quan.

Trên sàn HOSE, cổ phiếu PME đang được giao dịch ở mức giá 78,000 đồng/cp (chốt phiên 05/04/2021), tăng 52% qua 1 năm.

Diễn biến gái cổ phiếu PME từ khi niêm yết đến hết phiên 05/04/2021
Nguồn: VietstockFinance

*Cổ đông Stada nâng sở hữu Pymepharco vượt quy định?

 

-Vietstock-

 

Xem thêm: