Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


SBT, IBC, BWE, GEG, VNT, BCF, VCR, LSS, TIE, ABS, TKU, DDM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

10/12/2020

 

CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (SBT): Ông Lê Đức Tôn, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 63.309 cp. Giao dịch thực hiện ngày 8/12/2020.

CTCP Đầu tư Apax Holdings (IBC): CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup đã mua 300.000 cp trong tổng số 1.090.000 cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 54.689.999 cp (tỷ lệ 67,03%). Giao dịch thực hiện ngày 5/11/2020.

 

Tiếp đó Tập đoàn Giáo dịch Egroup đăng ký bán 5 triệu cp nhằm tái cấu trúc tài chính Tập đoàn. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/12/2020 đến 11/1/2021.

Trong khi đó ông Nguyễn Mạnh Phú, Kế toán trưởng, đã bán 1.090.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.460 cp. Giao dịch thực hiện từ 15/11 đến 7/12/2020.

 

SBT, IBC, BWE, GEG, VNT, BCF, VCR, LSS, TIE, ABS, TKU, DDM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Nước và Môi trường Bình Dương (BWE): Ông Ngô Văn Lui, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 107.700 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/12/2020 đến 12/1/2021.

CTCP Điện Gia Lai (GEG): Quỹ ngoại AVH PTE.LTD đã bán 366.930 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 54.335.970 cp (tỷ lệ 20,04%). Giao dịch thực hiện ngày 3/12/2020.

 

CTCP Giao nhận vận tải Ngoại thương (VNT): CTCP Transimex đăng ký mua 192.000 cp. Trước giao dịch Transimex sở hữu 1.859.140 cp (tỷ lệ 15,63%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/12/2020 đến 8/1/2021.

CTCP Thực phẩm Bích Chi (BCF): Ông Mai Thế Khôi, Chủ tịch HĐQT, đã mua 500.000 cp trong tổng số 800.000 cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.668.969 cp (tỷ lệ 7,92%). Giao dịch thực hiện ngày 9/11/2020.

 

Cũng liên quan đến cổ phiếu BCF, ông Phạm Hoàng Thái, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Thái sở hữu 758.784 cp (tỷ lệ 3,6%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/12/2020 đến 12/1/2021.

CTCP Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (VCR): CTCP Chứng khoán Agribank đăng ký bán 500.000 cp trong tổng số 3 triệu cp (tỷ lệ 8,33%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/12/2020 đến 8/1/2021.

 

CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS): Bà Lê Thị Tâm, con ông Lê Văn Tam – Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 278.150 cp (tỷ lệ 0,39%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/12/2020 đến 8/1/2021.

CTCP TIE (TIE): Bà Đỗ Thị Kim Oanh, Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 1,56 triệu cp (tỷ lệ 16,3%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/12/2020 đến 8/1/2021.

 

CTCP Dịch vụ du lịch Bình Thuận (ABS): CTXP Đầu tư phát triển đô thị du lịch Diamond Eco City đăng ký bán 1,8 triệu cp trong tổng số 3,5 triệu cp (tỷ lệ 9.36%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/12/2020 đến 9/1/2021.

CTCP Công nghiệp Tungkuang (TKU): Ông Liu Chien Hung, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch ông Liu Chien Hung sở hữu 2.034.900 cp (tỷ lệ 6,3%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/12/2020 đến 8/1/2021.

CTCP Hàng hải Đông Đô (DDM): Công đoàn công ty đã bán toàn bộ 211.300 cp (tỷ lệ 1,73%). Giao dịch thực hiện từ 27/11/2020 đến 4/12/2021.

 

Xem thêm: