Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


SCIC đăng ký thoái gần 50% vốn khỏi Sa Giang

12/01/2021

 

SCIC đăng ký bán gần 3.6 triệu cp tương đương gần một nửa vốn điều lệ của CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (HNX: SGC) trong đợt giao dịch mới từ ngày 08/01-02/02/2021.

 

* VHC (HM:VHC) quyết tâm trở thành cổ đông lớn nhất tại SGC

* Chỉ có VHC tham gia, phiên đấu giá SGC bị hủy 

 

Trước đó, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước (SCIC) đã đăng ký bán toàn bộ gần 3.6 triệu tương đương 49.89% vốn của SGC trong đợt giao dịch 08-31/12/2020. Tuy nhiên, giao dịch đã bất thành do SCIC đang làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nên chưa thực hiện được giao dịch theo đúng thời gian đã đăng ký.

 

SCIC đăng ký thoái gần 50% vốn khỏi Sa Giang

Nhằm cơ cấu danh mục đầu tư, SCIC tiếp tục đăng ký thoái lượng vốn trên trong đợt giao dịch mới bắt đầu tư ngày 08/01-02/02/2021. Nếu chiếu giá thị trường 96,500 đồng/cp trong phiên 11/01, ước tính thương vụ có giá trị vào khoảng 344 tỷ đồng.

Năm 2020, SGC đặt kế hoạch tổng doanh thu hơn 254 tỷ đồng và lãi trước thuế gần 33 tỷ đồng. Sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bánh phồng tôm này đã thực hiện 90% kế hoạch.

 

SGC sắp tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 29/01 tới. Nội dung cuộc họp lần này xoay quanh việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2023, thông qua tờ trình tạm ứng thù lao HĐQT và BKS.

 

Xem thêm: