Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Tăng cường quản lý lao động Việt Nam tại Malaysia

 

Do tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp nên Malaysia tiếp tục thực hiện lệnh hạn chế di chuyển giai đoạn mới đến 31.12.2020

 

Ngày 30.9, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết do tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp nên Malaysia tiếp tục thực hiện lệnh hạn chế di chuyển giai đoạn mới đến 31.12.2020.

 

Tăng cường quản lý lao động Việt Nam tại Malaysia

Trước tình hình trên, Cục Quản lý lao động ngoài nước có công văn yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu lao động thông tin cho người lao động Việt Nam đang làm việc tại Malaysia về các quy định của chính phủ sở tại, hướng dẫn người lao động tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tránh lây nhiễm vi rút gây Covid-19; phối hợp với Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Malaysia trong việc hỗ trợ lao động có nguyện vọng về nước, tạm dừng việc đưa lao động sang làm việc tại Malaysia.