Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Thêm một doanh nghiệp bị phạt tiền do báo cáo không đúng hạn

05/01/2021

 

Ngày 31/12/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên (OTC: MECO).

 

Chứng khoán nhà nước phạt tiền CTCP Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên

MECO bị phạt tiền 50 triệu đồng theo do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Chi tiết hơn, Công ty đã báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định đối với Báo cáo thường niên năm 2018, Nghị quyết và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán).

 

Xem thêm: