Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Thép Thủ Đức (TDS): Quý 2 lãi 34 tỷ đồng, tăng 341% so với cùng kỳ

17:53 Ngày 14/7/21

Luỹ kế 6 tháng Thép Thủ Đức (TDS) lãi trước thuế gần 59 tỷ đồng vượt tới 194% mục tiêu lãi cả năm 2021.

Thép Thủ Đức (TDS): Quý 2 lãi 34 tỷ đồng, tăng 341% so với cùng kỳ

Công ty cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel (UpCOM: TDS) đã công bố BCTC quý 2/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 655 tỷ đồng tăng 36% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt 38,7 tỷ đồng cao gấp hơn 2 lần so với quý 2/2020.

Trong kỳ, TDS có hơn 1 tỷ đồng doanh thu tài chính, chi phí tài chính và chi phí bán hàng cùng giảm so với cùng kỳ, đáng chú ý chi phí QLDN ghi âm 5,3 tỷ đồng nên kết quả TDS lãi sau thuế 34 tỷ đồng cao gấp 3,4 lần cùng kỳ.

TDS cho biết trên đà tăng trưởng của quý 1, những tháng đầu quý 2 thị trường thép vẫn tiếp tục sôi động, sản lượng tiêu thụ thép tăng cao, cùng với việc hoàn nhập quỹ lương dự phòng, tiết kiệm chi phí đã giúp lợi nhuận của công ty tăng cao so với cùng kỳ 2020.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, TDS đạt 1.256 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 29% so với cùng kỳ, LNST đạt 47 tỷ đồng tăng cao gấp gần 3 lần nửa đầu năm 2021.

Năm 2021 Thép Thủ Đức VnSteel đặt mục tiêu đạt 20 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy kết thúc sáu tháng đầu năm 2021, công ty đã hoàn thành vượt 194% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Theo Forbes

Xem thêm:


QC 11
CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
HỢP TÁC ĐẦU TƯ
GIAO DỊCH NGAY