Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


LPB sẽ phát hành gần 67 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài

13:39 Ngày 25/6/21

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (HM:LPB) cho biết đã nhận được văn bản của NHNN chấp thuận về việc Ngân hàng được phép tăng vốn điều lệ thông qua chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận năm 2020.

LPB sẽ phát hành gần 67 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài

Sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2020, LPB sẽ tiếp tục thực hiện các đợt tăng vốn theo kế hoạch đã được thông qua trong ĐHCĐ thường niên 2021 của Ngân hàng với mục đích sử dụng để tăng vốn điều lệ lên mức hơn 15.700 tỷ đồng thông qua các hoạt động: phát hành riêng lẻ 66,7 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng lên 9,99%, phát hành cho cổ đông hiện hữu 265 triệu cổ phiếu, phát hành 35 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Năm nay, ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2020. Lãnh đạo ngân hàng cho biết, tính đến 31/5/2021, lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank đã đạt hơn 1.700 tỷ đồng, hoàn thành gần 60% kế hoạch năm.

Gần đây, công ty cổ phần Thaiholdings của ông Nguyễn Đức Thụy đã đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu LPB. Cá nhân ông Nguyễn Đức Thụy và em trai cũng đăng ký mua hơn 33,5 triệu cổ phiếu để tăng sở hữu, song đến nay mới mua được hơn 11 triệu cổ phiếu. Như vậy tổng cộng Thaiholdings và ông Thụy sẽ mua thêm 40 triệu cổ phiếu LPB trong thời gian từ nay đến trung tuần tháng 7.

 

  • Theo CNBC

 

Xem thêm: