Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


TPB, TVS, GAB, PME, ADS, PPP, VHE: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

29/10/2020

 

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB): CTCP Chứng khoán Tiên Phong đăng ký mua 5,1 triệu cp. Trước giao dịch Chứng khoán Tiên Phong không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/11 đến 1/12/2020.

 

TPB, TVS, GAB, PME, ADS, PPP, VHE: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS): Quỹ ngoại Apollo Asia Fund đã mua 497.570 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 2 quỹ liên quan từ 7.672.087 cp (tỷ lệ 7,81%) lên 8.169.657 cp (tỷ lệ 8,32%). Giao dịch thực hiện ngày 21/10/2020.

CTCP Đầu tư khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (GAB): Ông Trịnh Văn Quyết đã mua 1.692.210 cp, nâng lượng sở hữu từ 1.683.790 cp (tỷ lệ 12,2%) lên 3.376.000 cp (tỷ lệ 24,46%). Giao dịch thực hiện từ 22/10 đến 28/10/2020.

 

CTCP Pymepharco (PME): Tổ chức Stada Service Holding B.V đăng ký nhận chuyển nhượng 5.993.984 cp. Trước giao dịch tổ chức này sở hữu 46.505.696 cp (tỷ lệ 61,99%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/11 đến 30/11/2020.

CTCP Damsan (ADS): Bà Nguyễn Thị Mên, vợ ông Lê Văn Tuấn – Thành viên HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 121.000 cp (tỷ lệ 0,39%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/11 đến 30/11/2020.

 

TPB, TVS, GAB, PME, ADS, PPP, VHE: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Dược phẩm Phong Phú (PPP): Ông Hồ Vĩnh Hiển, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 363.090 cp (tỷ lệ 4,13%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 7/10 đến 22/10/2020.

CTCP Dược liệu và thực phẩm Việt Nam (VHE): Ông Lê Hữu Lợi, cha bà Lê Thị Mai – Phó Tổng Giám đốc – đăng ký bán toàn bộ 200.000 cp (tỷ lệ 2,27%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/10 đến 27/11/2020.

 

Xem thêm: