Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Giao dịch chứng khoán khối tuần 18-22/4: Mua ròng hơn 2.500 tỷ đồng trong tuần thị trường giảm mạnh

Nhà đầu tư nước ngoài là nhân tố tích cực nhất của thị trường trong thời gian gần đây khi liên tiếp duy trì trạng thái mua ròng khá mạnh, với tổng giá trị mua ròng trong tuần qua lên tới hơn 2.500 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 5 phiên mua ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 106,21 triệu đơn vị, trong khi tuần trước đó bán ròng 3,78 triệu đơn vị. Tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 2.585,1 tỷ đồng, tăng gần 134% so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 311,84 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 11.436,38 tỷ đồng (tăng 158,68% về lượng và 81,2% giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 205,62 triệu đơn vị, giá trị 8.851,28 tỷ đồng (tăng 65,39% về lượng và 70% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 18-22/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/4

44.436.800

35.843.800

8.593.000

1.459.680

1.448.960

10.720

19/4

55.474.480

44.908.280

10.566.200

2.309.540

2.034.670

274.870

20/4

57.566.500

35.694.540

21.871.960

1.873.920

1.434.620

439.300

21/4

73.936.500

37.980.600

35.955.900

2.408.750

1.472.320

936.430

22/4

80.421.300

51.194.800

29.226.500

3.384.490

2.460.710

923.780

Tổng

311.835.580

205.622.020

106.213.560

11.436.380

8.851.280

2.585.100

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 20/4.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 450.370 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 28,74 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 1,4 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 49,8 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,5 triệu đơn vị, giá trị 83,46 tỷ đồng (tăng 4,88% về lượng nhưng giảm 23,84% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 3,95 triệu đơn vị, giá trị 112,2 đồng (tăng 104,27% về lượng và 87,69% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 18-22/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/4

743.600

858.400

-114.800

15.590

40.440

-24.850

19/4

351.800

433.490

-81.690

5.790

8.460

-2.670

20/4

1.067.300

394.220

673.080

26.750

5.970

20.780

21/4

895.900

1.224.200

-328.300

19.900

34.680

-14.780

22/4

440.140

1.038.800

-598.660

15.430

22.650

-7.220

Tổng

3.498.740

3.949.110

-450.370

83.460

112.200

-28.740

Còn, trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 3 phiên mua ròng và 2 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,26 triệu đơn vị, tăng 23,3% so với tuần trước; tổng giá trị là bán ròng 4,08 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 23,74 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 4,03 triệu đơn vị, giá trị 145,1 tỷ đồng (tăng 74,16% về lượng và 43,93% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,77 triệu đơn vị, giá trị 149,18 tỷ đồng (tăng 114,37% về lượng và 93,56% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 18-22/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/4

799.400

370.600

428.800

24.640

18.810

5.830

19/4

900.200

384.400

515.800

26.570

24.370

2.200

20/4

794.960

755.200

39.760

27.930

43.760

-15.830

21/4

579.200

414.100

165.100

25.790

26.030

-240

22/4

954.200

844.520

109.680

40.170

36.210

3.960

Tổng

4.027.960

2.768.820

1.259.140

145.100

149.180

-4.080

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng hơn 107 triệu đơn vị, trong khi tuần trước bán ròng 1,36 triệu đơn vị. Tổng giá trị mua ròng đạt 2.552,28 tỷ đồng, tăng 116,5% so với tuần trước (mua ròng 1.178,92 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất cổ phiếu GEX với khối lượng hơn 10 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 306,2 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là DXG được mua ròng 184,7 tỷ đồng (5,36 triệu đơn vị) và NLG được mua ròng 183,2 tỷ đồng (3,79 triệu đơn vị).

Trái lại, cổ phiếu VHM bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với giá trị đạt 189,1 tỷ đồng, tương đương khối lượng 2,84 triệu đơn vị.

Tiếp theo đó là DGC bị bán ròng 132,9 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 0,47 triệu đơn vị.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PVI với giá trị đạt 7,9 tỷ đồng, tương đương khối lượng 147.800 đơn vị. Còn TVD dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh về khối lượng, đạt 401.800 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 6,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, VCS bị bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 18,9 tỷ đồng, tương đương khối lượng 188.800 đơn vị. Còn PVS bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt 765.400 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 18,9 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu QNS với giá trị đạt 24,1 tỷ đồng (488.600 đơn vị) và OIL được mua ròng 11 tỷ đồng (670.700 đơn vị); trong khi VEA bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng 513.500 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 25,4 tỷ đồng.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED