Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư
 Quốc gia Tên Chữ viết tắt Ai Cập Cơ Quan Giám Sát Tài Chính Ai Cập EFSA Ailen Ngân Hàng Trung Ương Ai-len CBI Ả RẬP Saudi Cơ Quan Thẩm Quyền Thị Trường Vốn CMA Úc Trung Tâm Phân Tích và Báo Cáo Giao Dịch Úc Châu AUSTRAC Úc APRA - Cơ Quan Giám Sát Cơ Sở Tài Chính và Bảo Hiểm Úc Châu APRA Úc Ủy Ban Chứng Khoán và Đầu Tư Úc ASIC Nga The Prudential Control and Resolution Authority ACPR Cơ Quan Đăng Ký Công Ty Tài Chính REGAFI Pháp Ủy Ban Các Tổ Chức Tín Dụng và Các Hãng Đầu Tư CECEI Pháp Cơ Quan Các Thị Trường Tài Chính AMF Nga Trung Tâm Quan Hệ Điều Tiết trong Thị Trường Tài Chính CROFR Nga Trung tâm Quản lý Quan Hệ Thị Trường Tài Chính FMRRC Nga Hiệp Hội Ngân Hàng Khu Vực Nga ASROS Nga Hiệp Hội Ngân Hàng Nga ARB Nga Ngân Hàng Trung Ương Liên Bang Nga CBR Nga Trung Tâm Điều Tiết Mối Quan Hệ Thị Trường Tài Chính CROFR Nga Naufor - Hiệp Hội Các Nhà Tham Gia Thị Trường Chứng Khoán Quốc Gia Nga NAUFOR Nga Trung Tâm Điều Tiết Công Cụ Tài Chính và Công Nghệ OTC CRFIN Nga Ủy Ban Liên Bang Thị Trường Chứng Khoán FCSM Canada CIPF (Quỹ Bảo Vệ Nhà Đầu Tư Canada) CIPF Canada Tổ Chức Điều Tiết Ngành Đầu Tư của Canada IIROC Hoa Kỳ Cơ Quan Bảo Hiểm Tiền Gửi Liên Bang FDIC Hoa Kỳ Đạo Luật Tuân Thủ Thuế Đối Với Các Tài Khoản Ở Nước Ngoài FATCA Hoa Kỳ Hội Đồng Bảo Vệ Nhà Đầu Tư Chứng Khoán SIPC Hoa Kỳ Ủy Ban Chứng Khoán và Sàn Giao Dịch SEC Hoa Kỳ Hiệp Hội Giao Dịch Tương Lai Quốc Gia NFA Hoa Kỳ Cơ Quan Điều Tiết Ngành Tài Chính FINRA Hoà Kỳ Ủy Ban Giao Dịch Tương Lai Hàng Hóa Mỹ CFTC Anh Quốc Cơ Quan Thực Thi Tài Chính FCA "/>

Cơ quan quản lý điều tiết

Chia sẻ