Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Giao dịch khối ngoại tuần qua 13-17/9: Bán ròng hơn 4.200 tỷ đồng trên sàn HOSE

19:54 Ngày 18/9/2021

(ĐTCK) Khối ngoại có tuần mua bán khá sôi động, nhưng với việc tập trung bán bluechip, đặc biệt là VIC, nhà đầu tư nước ngoài đã có tuần bán ròng hơn 4.200 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Giao dịch khối ngoại tuần qua 13-17/9: Bán ròng hơn 4.200 tỷ đồng trên sàn HOSE

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 93,94 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 4.205,83 tỷ đồng, tăng 215,78% về lượng và 46,89% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 174,94 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 9.032,09 tỷ đồng (đạt xấp xỉ về lượng và tăng 22,68% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 268,88 triệu đơn vị, giá trị 13.237,92 tỷ đồng (tăng 30,74% về lượng và 29,46% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 13-17/9

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng xấp xỉ 7,9 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 736,41 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 14,34 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 388,01 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 14,74 triệu đơn vị, giá trị 1.107,85 tỷ đồng (tăng gấp 2,5 lần về lượng và hơn 11,5 lần về giá trị so với tuần trước) và bán ra 6,85 triệu đơn vị, giá trị 371,44 đồng (giảm 63% về lượng và 21,97% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 13-17/9

Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 5 phiên liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 2,86 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 146,62 tỷ đồng, tăng 255,65% về lượng và 90,69% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 6,88 triệu đơn vị, giá trị 296,45 tỷ đồng (tăng 61% về lượng và 59,26% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 4,02 triệu đơn vị, giá trị 149,83 tỷ đồng (tăng 15,9% về lượng và 37,14% về giá trị so với tuần trước).
Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 13-17/9

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn,khối ngoại đã bán ròng 43,29 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 3.322,8 tỷ đồng, tăng 12,17% về lượng và 4,67% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 3.174,4 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu VND được khối ngoại mua ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng đạt hơn 3,23 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 173,4 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là SAB được mua ròng 131,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 0,8 triệu đơn vị.

Trái lại, cổ phiếu lớn VIC bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong tuần qua với khối lượng đạt 17,51 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 1.553,4 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo là FUEVFVND đạt 365,8 tỷ đồng, HPG đạt 294,2 tỷ đồng, VCB đạt 270,7 tỷ đồng, SSI đạt 249,3 tỷ đồng, NVL đạt 245,4 tỷ đồng, STB đạt 235,8 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất THD với giá trị đạt 599,8 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 2,66 triệu đơn vị. Còn PVS dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh về khối lượng, đạt 3,28 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 91 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu PLC bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng đạt 145.400đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 5,8 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất QNS với khối lượng 2,05 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 108 tỷ đồng; còn HPP bị bán ròng mạnh nhất đạt 3,8 tỷ đồng, tương đương khối lượng 53.900 đơn vị.

Theo Fortune 

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED