Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Những “đòn bẩy thép” giúp hình thành chuỗi đô thị trung tâm mới của Hà Nội

14:25 Ngày 20/9/2021

Nhu cầu giãn dân từ trung tâm cũ sang các trung tâm mới là kết quả tất yếu của quá trình đô thị hóa và đang trở thành xu thế trên thế giới. Tại Việt Nam, hạ tầng giao thông phát triển mạnh mẽ đã trở thành “đòn bẩy thép” giúp hình thành các trung tâm đô thị mới, đưa Hà Nội trở thành một đô thị đa trung tâm.

Những “đòn bẩy thép” giúp hình thành chuỗi đô thị trung tâm mới của Hà Nội

Theo CNBC

Xem thêm: 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED