Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Chứng khoán HSC bị khiển trách vì sửa lỗi giao dịch

11/12/2020

 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa quyết định khiển trách CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC, HOSE: HCM (HM:HCM)) do trong tháng 11/2020 đã có 8 lần sửa lỗi giao dịch thực hiện tại HOSE.

 

Chứng khoán HSC bị khiển trách vì sửa lỗi giao dịch

Theo đó, Chứng khoán HSC có trách nhiệm tăng cường kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế sai sót dẫn đến việc sửa lỗi giao dịch.

Đây là lần thứ 3 HSC bị khiển trách do sửa lỗi giao dịch trong năm 2020. Trước đó, VSD cũng đã khiển trách Công ty do có 4 lần sửa lỗi trong tháng 7 trên HOSE và 14 lần sửa lỗi trong tháng 5 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

 

Xem thêm: