Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


[IR AWARDS] Lịch công bố thông tin tháng 01/2021 cần nhớ

4/1/2021

 

Trong tháng 01/2021, sự kiện công bố thông tin định kỳ trên thị trường chứng khoán đáng chú ý như hạn công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) quý 4/2020, báo cáo quản trị công ty năm 2020 hay công bố cơ cấu danh mục rổ VN30.

 

* [IR AWARDS] Lịch công bố thông tin tháng 12/2020 cần nhớ

* [IR AWARDS] Lịch công bố thông tin tháng 11/2020 cần nhớ

  • Ngày 18/01/2021: Công bố cơ cấu danh mục VN30
  • Ngày 20/01/2021: Hạn công bố BCTC Q4/2020 *. Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tân Tổng thống Mỹ
  • Ngày 21/01/2021: Đáo hạn hợp đồng tương lai VN30F2101
  • Ngày 28/01/2021: Fed công bố kết quả họp FOMC (Federal Open Market Committee)
  • Ngày 30/01/2021: Hạn công bố BCTC Q4/2020 được gia hạn, Báo cáo quản trị công ty năm 2020 *

 

[IR AWARDS] Lịch công bố thông tin tháng 01/2021 cần nhớ

*: Áp dụng theo Thông tư 155/2015/TT-BTC

Hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán kịp thời và đúng hạn là trách nhiệm cơ bản của doanh nghiệp đối với cổ đông và nhà đầu tư khi đã là công ty đại chúng. Đây cũng là tiêu chí xét duyệt đầu tiên trong chương trình bình chọn IR thường niên (IR Awards) do Vietstock và Báo Tài chính & Cuộc sống đồng tổ chức nhằm vinh danh doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm.

Xử phạt vi phạm công bố thông tin đáng chú ý trong tháng 12/2020

 

Trong tháng gần nhất (tháng 12/2020), Ủy ban chứng khoán Nhà nước ( UBCKNN) xử phạt vi phạm công bố thông tin đối với các công sau:

CTCP Đầu tư MST (HNX: MST) công bố thông tin sai lệch các chỉ tiêu doanh thu, giá vốn và lợi nhuận sau thuế tại BCTC hợp nhất quý 4/2019 so với BCTC hợp nhất năm 2019 được kiểm toán.

 

CTCP An Trường An (HOSE: ATG) không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (IDS) đối với các tài liệu sau: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 (họp ngày 02/12/2019), công bố thông tin về việc đóng cửa chi nhánh Hà Nội. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu sau: BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2020, BCTC riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán, BCTC riêng và hợp nhất quý 3/2019, giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3/2019 so với cùng kỳ, BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét, BCTC riêng và hợp nhất quý 2/2019, giải trình chênh lệch số liệu kết quả kinh doanh quý 2/2019. Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) đối với công bố thông tin về việc đóng cửa chi nhánh Hà Nội. Công ty công bố thông tin đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HOSE đối với các tài liệu sau: Giải trình chênh lệch số liệu kết quả kinh doanh quý 2/2019, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (họp ngày 02/12/2019). Ngoài ra, UBCKNN còn xử phạt liên quan đến việc công bố thông tin các giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Hữu Đạt – người liên quan với bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc Tài chính CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (HOSE: SBT).

 

Xem thêm: