Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư công

14:10 Ngày 16/8/2021

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, tính đến ngày 4/8/2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh đạt 39,6% kế hoạch, chưa đạt so với yêu cầu đề ra của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư công

Theo INC

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED