Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Thu từ chứng khoán tăng mạnh, OCB báo lãi trước thuế năm 2020 tăng 37%

27/01/2021  4:46

 

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2020 vừa công bố của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), lợi nhuận trước và sau thuế năm 2020 tăng 37% so với năm trước, ghi nhận hơn 4,420 tỷ đồng và 3,535 tỷ đồng.

 

Tính riêng trong quý 4, hầu hết hoạt động kinh doanh của OCB đều cho kết quả khả quan so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần tăng 39% (1,591 tỷ đồng), lãi từ hoạt động dịch vụ gấp đôi (314 tỷ đồng), lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh gấp 30 lần (77 tỷ đồng), lãi từ chứng khoán đầu tư gấp 2.5 lần (877 tỷ đồng).

 

OCB báo lợi nhuận trước và sau thuế năm 2020 tăng 37% so với năm trước

Kỳ này chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chỉ tăng 7% so với cùng kỳ (323 tỷ đồng), kết quả, lợi nhuận trước và sau thuế tăng 48%, đạt 1,908 tỷ đồng và 1,527 tỷ đồng.

 

Lũy kế cả năm 2020, OCB báo lãi trước và sau thuế cả năm tăng 37%, ghi nhận hơn 4,420 tỷ đồng và 3,535 tỷ đồng. Như vậy, OCB đã hoàn thành kế hoạch 4,400 tỷ đồng lãi trước thuế đã đề ra cho năm 2020.

Tính đến cuối quý 4, tổng tài sản Ngân hàng tăng 29% so với đầu năm, đạt 152,687 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt tăng 30% (932 tỷ đồng), cho vay các TCTD khác giảm 62% (1,195 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 26% (89,237 tỷ đông.

 

Thu từ chứng khoán tăng mạnh, OCB báo lãi trước thuế năm 2020 tăng 37%

Tiền gửi của khách hàng tăng 26% so với đầu năm, lên mức 87,171 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng 39% (16,355 tỷ đồng).

 

Về chất lượng nợ vay, tính đến ngày 31/12/2020, tổng nợ xấu của OCB tăng 15% so với đầu năm, lên mức hơn 1,508 tỷ đồng. Trong đó nợ dưới tiêu chuẩn tăng 39%, nợ nghi ngờ tăng 43%. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm nhẹ từ 1.84% xuống còn 1.69%.

 

-Theo VN Express-

 

Xem thêm: