Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Một lỗi trên OpenSea đã phá huỷ 42 NFT và tên miền .eth đầu tiên

17:00 Ngày 9/9/2021

Một lỗi đã xảy ra trên nền tảng giao dịch NFT OpenSea và phá huỷ đi ít nhất 42 NFT với giá trị tối thiểu là 100.000 USD. Bên cạnh đó, lỗi này cũng đã “xoá vĩnh viễn” tên miền ENS đầu tiên trong lịch sử

Một lỗi trên OpenSea đã phá huỷ 42 NFT và tên miền .eth đầu tiên

Vấn đề này lần đầu tiên được đề cập đến bởi kỹ sư trưởng của ENS Nick Johnson. Anh phát hiện ra lỗi khi chuyển một tên miền ENS, dưới định dạng NFT, thì nó đã đi đến một địa chỉ tiêu huỷ (burn address). Điều này có nghĩa là nó đã bị mất và không thể lấy lại được nữa.

Để di chuyển tên ENS để nó thuộc tài khoản của chính mình, anh ấy đã lên OpenSea để chuyển nó. Nhưng điều đáng buồn là nó đã bị gửi nhầm đến “địa chỉ đốt” và không thể lấy lại được.

“Quyền sở hữu của rilxxlir.eth hiện đã bị đốt cháy vĩnh viễn” – Nick Johnson đăng đàn trên twitter.

Vì Johnson vẫn là người kiểm soát tên miền ENS này nên anh ấy vẫn có thể sửa đổi nó về địa chỉ blockchain mà ENS được liên kết. Chỉ có điều là anh ấy không thể di chuyển tên của chính nó. Ngay sau khi đăng tải sự việc của mình, Nick Johnson đã nhận được thêm nhiều báo cáo từ những người cũng bị ảnh hưởng tương tự. Theo đó, anh đã lập được danh sách 32 giao dịch bị lỗi khiến nó tiêu huỷ đến 42 NFT.

Phần lớn NFT sử dụng tiêu chuẩn ERC-721 nhưng một số ít sử dụng ERC-1155. Anh ấy đã kiểm tra giá sàn của từng NFT, giá trị trung bình là 100.000 USD cho mỗi NFT. Đến hiện tại, Nick Johnson thông báo rằng OpenSea đã khắc phục lỗi này. Tuy nhiên, phía nền tảng giao dịch “tỷ đô” này vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào để giải thích cho vấn đề trên.

Theo INC

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED