Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Tốc độ giải ngân chậm lại, cổ phiếu theo sóng đầu tư công có hạ nhiệt?

13:40 Ngày 4/9/2021

Một số cổ phiếu của các nhóm ngành được đánh giá sẽ hưởng lợi từ sóng đầu tư công như vật liệu xây dựng, xi măng, xây lắp hạ tầng,… đã tăng rất mạnh, thậm chí phản ánh trước kỳ vọng.

Theo CNBC

Xem thêm: 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED