Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Bố trí gần 3.500 nhà, đất cho tái định cư

8:30 Ngày 10/9/2021

Khi bố trí nhà, đất tái định cư không để xảy ra so bì, khiếu nại của hộ gia đình, cá nhân trong dự án, cũng như phải sát nhu cầu thực tế của từng địa phương

Bố trí gần 3.500 nhà, đất cho tái định cư

Theo Forbes 

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED