Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Báo cáo Raytheon Technologies: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q4

27/01/2021  10:04

 

Raytheon Technologies báo cáo lợi nhuận quý bốn cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 3 với doanh thu cao hơn dự báo.

 

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $0.74 với doanh thu $16.58B. Các chuyên gia phân tích trước đó dự báo EPS là $0.6925 với mức doanh thu là $16.24B. .

Raytheon Technologies công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Tư liệu Sản xuất trong tháng này

 

Báo cáo Raytheon Technologies: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q4

Vào 20/1/, ASML ADR báo cáo EPS quý bốn là $3.91 cùng với doanh thu $5.15B, so với EPS được dự báo trước đó là $2.97 với mức doanh thu dự kiến là $4.49B.

 

Lợi nhuận của General Electric thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày Thứ 3, với EPS quý bốn là $0.08 cùng với doanh thu đạt được là $21.93B. Các chuyên gia phân tích tại trước đó dự báo EPS là $0.0887 cùng với doanh thu là $21.76B

 

– Theo Fox News Channel –

 

Xem thêm: