Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Cen Land tăng gấp đôi vốn điều lệ, chuẩn bị cho chiến lược mua buôn nhiều dự án mới

21:30 Ngày 2/9/2021

Tổng giá trị cổ phiếu chào bán và phát hành theo mệnh giá là trên 1.055 tỷ đồng. Sau khi phát hành gần 105,6 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến hơn gấp đôi lên lên gần 2.016 tỷ đồng.

Cen Land tăng gấp đôi vốn điều lệ, chuẩn bị cho chiến lược mua buôn nhiều dự án mới

Theo Forbes

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED