Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

EUR/USD: Mức hỗ trợ tại 1,1818/1,1793 được duy trì vào thời điểm đóng cửa – Credit Suisse

22:25 Ngày 10/9/2021

EUR/USD tiếp tục duy trì mức hỗ trợ chính tại 1,1818/1,1793. Mặc dù ở trên mức này khi đóng cửa, vẫn có khả năng chúng ta sẽ nhìn thấy hình thành mô hình “đầu và vai” tiềm năng, mặc dù điều này sẽ chỉ được nhìn thấy khi trên 1,1910, theo lưu ý của nhóm phân tích của Credit Suisse.

EUR/USD: Mức hỗ trợ tại 1,1818/1,1793 được duy trì vào thời điểm đóng cửa – Credit Suisse

Mức kháng cự xoay được thấy tại 1,1910

“EUR/USD tiếp tục duy trì thành công cụm hỗ trợ chính tại 1,1818/1,1793 và mặc dù nằm trên mức này tại thời điểm đóng cửa, nhưng thực sự vẫn có khả năng chúng ta sẽ nhìn thấy thiết lập mô hình ‘đầu & vai’ tiềm năng. Cần phá trên 1,1853/55 để tăng củng cố cho quan điểm này để dọn đường cho việc tiếp cận lại mức kháng cự quan trọng tại mức thoái lui 38,2% của đợt giảm tháng 5/tháng 8 và các mức đỉnh gần đây và tháng 7”.

“Việc đóng cửa trên 1,1910 sẽ cho thấy mô hình ‘đầu & vai’ được thiết lập để báo hiệu một đợt đảo chiều phối hợp cao hơn trong phạm vi rộng hơn, với mức kháng cự được nhìn thấy tiếp theo ở mức thoái lui 50% tại 1,1965, với đường trung bình 200 ngày quan trọng hiện tại là 1,1999, mà chúng tôi dự kiến sẽ giới hạn lúc đầu.”

“Mức đóng cửa dưới 1,1793 sẽ đánh dấu sự từ chối mang tính quyết định hơn mức 1,1910 với mức hỗ trợ tiếp theo sau đó dự kiến là 1,1734/26, sau đó là 1,1695, mức duy trì dưới mức này sẽ thiết lập mức đỉnh trung hạn.”

Theo CNBC

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED