Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Không còn khoản thu chuyển nhượng vốn góp hơn 300 tỷ đồng như cùng kỳ, Licogi 16 (LCG) báo lãi năm 2021 giảm 41% về 183 tỷ đồng

Tinh riêng quý 4/2021 Licogi 16 lãi sau thuế 21 tỷ đồng, giảm sâu so với số lãi 130 tỷ đồng đạt được quý 4/2020.

CTCP Licogi 16 (mã chứng khoán LCG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu trong quý đạt 471 tỷ đồng, giảm 62,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí vốn cao hơn, gần 70% dẫn tới lợi nhuận gộp trong quý đạt hơn 79 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gộp hơn 27 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong quý đạt gần 9 tỷ đồng, trong khi quý 4/2020 ghi nhận hơn 338 tỷ đồng nhờ khoản lãi chuyển nhượng quyền góp vốn. Chi phí tài chính giảm 16 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn gần 24 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 100 tỷ đồng, xuống còn hơn 25 tỷ đồng. Ngoài ra khoản lợi nhuận khác trong quý ghi âm hơn 10 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ ghi dương hơn 100 triệu đồng).

Kết quả, quý 4 Licogi 16 đạt hơn 21 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm sâu so với số lãi hơn 130 tỷ đồng đạt được trong quý 4/2020.

Không còn khoản thu chuyển nhượng vốn góp hơn 300 tỷ đồng như cùng kỳ, Licogi 16 (LCG) báo lãi năm 2021 giảm 41% về 183 tỷ đồng - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu công ty đạt 2.120 tỷ đồng, giảm 40% so với năm trước đó. Tuy vậy chi phí vốn giảm dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 431 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ.b Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ thực hiện các hợp đồng xây dựng đạt 1.614 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với cùng kỳ nhưng cũng đóng góp đến 76% tổng doanh thu công ty. Doanh thu từ hoạt động bất động sản tăng gấp 3,5 lần cùng kỳ, lên 348 tỷ đồng, còn lại là doanh thu khác.

Doanh thu tài chính đạt 15 tỷ đồng, giảm 331 tỷ đồng so với cùng kỳ nhờ ghi nhận lãi chuyển nhượng phần vốn góp. Chi phí tài chính 107 tỷ đòng trong đó riêng chi trả lãi vay hơn 106 tỷ đồng. Trừ các khoản khác, lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 183 tỷ đồng, giảm 41,3% so với số lãi gần 312 tỷ đồng đạt được năm 2020.

Không còn khoản thu chuyển nhượng vốn góp hơn 300 tỷ đồng như cùng kỳ, Licogi 16 (LCG) báo lãi năm 2021 giảm 41% về 183 tỷ đồng - Ảnh 2.

Tính đến cuối năm 2021 giá trị hàng tồn kho công ty đạt hơn 844 tỷ đồng, tăng 270 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó tăng mới ở các công trình xây dựng dở dang như cao tốc Vân Đồn – tiên yên; như BOO Phú Ninh; như Cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt; Cao tốc QL45-Nghi Sơn; Dự án KDL Đồi Hòn Rơm; các dự án điện gió…

Licogia 16 (LCG): Thị giá tăng gấp đôi từ đầu năm, lợi nhuận quý 3/2021 giảm mạnh 71% còn hơn 30 tỷ đồng
https://cafef.vn/khong-con-khoan-thu-chuyen-nhuong-von-gop-hon-300-ty-dong-nhu-cung-ky-licogi-16-lcg-bao-lai-nam-2021-giam-41-ve-183-ty-dong-20220219095608215.chn

Theo Cafef


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED