Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

PVDrilling (PVD) dự kiến phát hành 84,2 triệu cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 và 2020 trước ngày 30/6

Trước đó vào cuối năm 2021, PVDrilling đã xin gia hạn thời gian trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 và 2020.

PVDrilling (PVD) vừa công bố nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2019 và 2020. Theo đó, PVDrilling dự kiến phát hành tối đa hơn 84,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành 20% (cổ đông đang sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2020 theo BCTC Công ty mẹ năm 2020 đã được kiểm toán.

Thời gian thực hiện dự kiến trước ngày 30/6/2022 sau khi được chấp thuận của UBCKNN.

Trước đó vào cuối năm 2021, PVDrilling đã xin gia hạn thời gian trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 và 2020.

Khi đó, PVDrilling cho biết đã làm việc với PVN và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước để bổ sung thông tin, giải trình cho việc chia cổ tức. Tuy nhiên, khi đó PVDrilling chưa nhận được sự chấp thuận từ PVN và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước nên việc chia cổ tức năm 2019 và 2020 chưa thực hiện được.

Trên thị trường, cổ phiếu PVD thời gian qua giao dịch khá sôi động. Kết thúc phiên giao dịch 21/2, thị giá PVD đạt 31.200 đồng/cp.

PVDrilling (PVD) dự kiến phát hành 84,2 triệu cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 và 2020 trước ngày 30/6 - Ảnh 1.

Về hoạt động kinh doanh năm 2021, PVDrilling đạt doanh thu thuần 3.988 tỷ đồng, giảm 23,7% so với năm 2020. Trong năm doanh thu tài chính đạt 164 tỷ đồng. Chi phí tài chính gần 171 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay 109 tỷ đồng. Các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lãi 104 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 75 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 386 tỷ đồng.

Kết quả, PV Drilling báo lãi trước thuế 62 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 36 tỷ đồng – giảm sâu so với số lãi 184 tỷ đồng đạt được năm 2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 19 tỷ đồng.

https://cafef.vn/pvdrilling-pvd-du-kien-phat-hanh-842-trieu-co-phieu-chi-tra-co-tuc-nam-2019-va-2020-truoc-ngay-30-6-20220221202211973.chn

Theo Cafef


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED