Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Báo cáo Costco: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q2

5/3/2021  8:53 

 

Costco báo cáo lợi nhuận quý hai cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 5 với doanh thu cao hơn dự báo.

 

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $2.55 với doanh thu $44.77B. Các chuyên gia phân tích trước đó dự đoán EPS là $2.44 với mức doanh thu là $43.72B. .

Cổ phiếu Costco giảm 1.09% và được giao dịch ở mức $316.00 vào Sau giờ đóng cửa sau khi báo cáo được công bố.

 

Báo cáo Costco: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q2

Costco công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành DỊch vụ trong tháng này

Vào 18/2/, Walmart báo cáo EPS quý bốn là $1.39 cùng với doanh thu $152.08B, so với EPS được dự báo trước đó là $1.51 với mức doanh thu dự kiến là $148.49B.

Lợi nhuận của Walt Disney cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 11/2/, với EPS quý đầu tiên là $0.32 cùng với doanh thu đạt được là $16.25B. Các chuyên gia phân tích trước đó dự báo EPS là $-0.3551 cùng với doanh thu là $15.89B

 

-The Washington Post (USA)-

 

Xem thêm: