Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Bất ngờ với đà tăng phi mã của cổ phiếu nhóm HNX30: Nhiều mã đã gấp 3, gấp 4 lần

8:30 Ngày 10/9/2021

Với kết quả kinh doanh khả quan, nhiều cổ phiếu nhóm HNX30 đã tăng gấp 3, gấp 4 làn giá đầu năm. Nhiều nhà đầu tư đã lãi lớn khi lựa chọn nhóm cổ phiếu này.

Bất ngờ với đà tăng phi mã của cổ phiếu nhóm HNX30: Nhiều mã đã gấp 3, gấp 4 lần

Theo CNBC

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED