Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Doanh nghiệp FDI cần hướng dẫn để IPO tại thị trường chứng khoán Việt Nam

 Mặc dù Việt Nam có khung pháp lý về các điều kiện và quy trình IPO và niêm yết, tuy nhiên, trên thực tế, quy trình này tốn nhiều thời gian và không chắc chắn khi nào thì một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể thực hiện.

Một trong những đề xuất tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 2024 của Các thành viên liên kết là về câu chuyện niêm yết của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo đó, hiện có nhiều thông tin đáng khích lệ khi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy mô lớn đang tìm hiểu đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) trên sàn chứng khoán Việt Nam. Điều này thể hiện niềm tin vào thị trường chứng khoán và cam kết đối với nền kinh tế Việt Nam.

Mặc dù Việt Nam có khung pháp lý toàn diện về các điều kiện và quy trình IPO và niêm yết, tuy nhiên, trên thực tế, quy trình này tốn nhiều thời gian và không chắc chắn khi nào thì một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quy trình đó.

“Chúng tôi khuyến nghị Chính phủ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình IPO của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng không phân biệt đối xử và minh bạch”, kiến nghị của Các thành viên liên kết VBF cho biết.

Đại diện nhiều tập đoàn quốc tế lớn tại sự kiện Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 2024

Đại diện nhiều tập đoàn quốc tế lớn tại sự kiện Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 2024

Câu chuyện về thị trường chứng khoán Việt Nam cũng được Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ (Amcham) tại Việt Nam đề cập trong các kiến nghị. Cụ thể, Amcham cho biết, cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam được khích lệ bởi quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong nỗ lực nâng cấp vị thế của thị trường vốn Việt Nam lên “Thị trường mới nổi” so với “Thị trường cận biên”, đặc biệt là về việc loại bỏ yêu cầu ký quỹ và nới room (giới hạn sở hữu nước ngoài), đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng.

Theo Amcham, việc nâng cấp này sẽ mở ra khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế lớn hơn cho Việt Nam, tạo ra các xu hướng tích cực: quan điểm tích cực hơn về nền kinh tế sẽ thu hút nhiều đầu tư và thương mại trực tiếp hơn, dẫn đến tăng trưởng kinh tế cao hơn cho Việt Nam.

“Chúng tôi khuyến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam triển khai mô hình đối tác bù trừ trung tâm an toàn, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế, trong đó thiết lập vai trò của các bên tham gia phù hợp với chức năng của họ. Công ty chứng khoán và ngân hàng cần tránh việc chuyển rủi ro thanh toán của thị trường chứng khoán sang hệ thống ngân hàng”, Amcham cho biết.

Ông Dominic Scriven, Trưởng nhóm Công tác Thị trường vốn VBF cũng chia sẻ những tồn tại cần giải quyết nhằm đạt mục tiêu nâng hạng thị trường. Cụ thể, cần loại bỏ yêu cầu ký quỹ trước giao dịch thông qua điều chỉnh các quy định pháp luật có liên quan và ban hành cơ chế giao dịch thống nhất cho toàn thị trường; Xây dựng và triển khai đối tác bù trừ trung tâm (CCP) theo đúng chuẩn và thông lệ quốc tế (thay vì tự phát triển riêng).

Việt Nam có thể phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR) nhằm tăng cường sự sẵn có của các cổ phần đã chạm ngưỡng giới hạn sở hữu nước ngoài. Đồng thời, cần nâng cao chất lượng công bố thông tin của các công ty đại chúng nhằm đảm bảo quyền bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin của nhà đầu tư nước ngoài.

Các thành viên liên kết của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) bao gồm Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Australia tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Thụy Sĩ, Hiệp hội Thương mại Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) tại Việt Nam.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO