Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Giống bò sữa Mộc Châu (MCM) lên kế hoạch lãi 343 tỷ đồng trong năm 2022, chia cổ tức tối thiểu 50% LNST

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Giống bò sữa Mộc Châu tăng trưởng 13,7% lên mức 319,1 tỷ đồng, vượt 2% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm (318,5 tỷ đồng).

Ngày 30/3 tới đây, CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (mã chứng khoán: MCM) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Danh sách cổ đông tham dự đã được chốt vào ngày 25/2/2022.

Nhìn lại năm 2021, báo cáo tài chính ghi nhận doanh thu thuần năm 2021 tăng 3,6% so với năm 2020, đạt 2.926 tỷ đồng và hoàn thành 95,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 13,7% lên mức 319,1 tỷ đồng, vượt 2% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm (318,5 tỷ đồng). Tính đến 31/12/2021 Giống bò sữa Mộc Châu còn hơn 179 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Với kết quả đạt được, Giống bò sữa Mộc Châu trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 trong đó chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 25%. Trước đó tháng 11/2021 công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 cho cổ đông tỷ lệ 10%. Số còn lại sẽ được thanh toán sau.

Năm 2022 Giống bò sữa Mộc Châu đặt mục tiêu đạt 3.122 tỷ đồng tổng doanh thu thuần. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 343,5 tỷ đồng, tăng 7,6% so với số lãi 319 tỷ đồng đạt được năm 2021.

Giống bò sữa Mộc Châu (MCM) lên kế hoạch lãi 343 tỷ đồng trong năm 2022, chia cổ tức tỷ lệ 50% - Ảnh 1.

Công ty dự kiến sẽ chia cổ tức năm 2022 tối thiểu ở mức 50% lợi nhuận sau thuế.

Về diễn biến cổ phiếu trên thị trường, cổ phiếu MCM chốt phiên 11/3 đạt 55.900 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giá đầu năm 2022.

Giống bò sữa Mộc Châu (MCM) lên kế hoạch lãi 343 tỷ đồng trong năm 2022, chia cổ tức tỷ lệ 50% - Ảnh 2.

https://cafef.vn/giong-bo-sua-moc-chau-mcm-len-ke-hoach-lai-343-ty-dong-trong-nam-2022-chia-co-tuc-ty-le-50-20220311151845374.chn

Theo Cafef


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED