Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Báo cáo Western Digital: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q2

29/1/2021  8:13

 

Western Digital báo cáo lợi nhuận quý hai cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 5 với doanh thu cao hơn dự báo.

 

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $0.69 với doanh thu $3.94B. Các chuyên gia phân tích trước đó dự đoán EPS là $0.5279 với mức doanh thu là $3.87B. .

Western Digital công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Công nghệ trong tháng này

 

Báo cáo Western Digital: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q2

Vào Thứ 4, Apple báo cáo EPS quý đầu tiên là $1.68 cùng với doanh thu $111.44B, so với EPS được dự báo trước đó là $1.41 với mức doanh thu dự kiến là $102.54B.

Lợi nhuận của Microsoft cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày Thứ 3, với EPS quý hai là $2.03 cùng với doanh thu đạt được là $43.08B. Các chuyên gia phân tích trước đó dự báo EPS là $1.64 cùng với doanh thu là $40.23B.

 

-The New York Times (USA)-

 

Xem thêm: