Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Tự doanh CTCK mua ròng hơn 800 tỷ đồng trong tháng 8 thông qua khớp lệnh

18:00 Ngày 2/9/2021

Theo dữ liệu của FiinPro, khối tự doanh tháng 8 mua vào 175 triệu cổ phiếu, trị giá 8.360 tỷ đồng, trong khi bán ra 186 triệu cổ phiếu, trị giá 8.479 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức 11 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 120 tỷ đồng. Tính từ đầu năm, dòng vốn này bán ròng tổng cộng 3.364 tỷ đồng.

Theo INC 

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED