Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

APH và 7 cổ phiếu Việt Nam được thêm mới vào rổ FTSE Frontier Index trong kỳ cơ cấu quý 3

13:30 Ngày 4/9/2021

Có 8 cổ phiếu Việt Nam, bao gồm THD, KDH, DGC, BWE, APH, DHC, DGW, FTS đã được thêm mới vào rổ FTSE Frontier Index trong kỳ cơ cấu này.

Theo INC

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED