Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Nhà đầu tư tổ chức tăng giao dịch phái sinh trong tháng 4

06/05/2021 15:00

 

Theo số liệu Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước giảm so với tháng trước, chiếm 81.62% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch của NĐT tổ chức trong nước tăng, chiếm 17.19%.

 

Nhà đầu tư tổ chức tăng giao dịch phái sinh trong tháng 4

TTCK phái sinh tháng 4/2021 tăng mạnh so với tháng trước, KLGD hợp đồng tương lai chỉ số VN30 bình quân đạt 188,470 hợp đồng/phiên, tăng 29.23% so với tháng trước. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất 281,627 hợp đồng vào ngày 20/04/2021.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 4 đạt 32,429 hợp đồng, tăng 14.39% so với tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng 4 đạt 33,162 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 08/04/2021.

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước giảm so với tháng trước, chiếm 81.62% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch của NĐT tổ chức trong nước tăng, chiếm 17.19%. Tỷ trọng giao dịch của NĐT nước ngoài trong tháng 4/2021 giảm so với tháng trước, chiếm 1.19% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, tháng 4/2021 không có giao dịch hợp đồng tương lai TPCP cũng như không có khối lượng OI tại thời điểm cuối tháng.

 

-Vietstock-

 

Xem thêm:

 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED