Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 21/2 đến 25/2/2022

Có rất ít doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông trả cổ tức, cổ phiếu thưởng tuần này.

Tuần mới từ 21/2 đến 25/2/2022 có 7 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng.

Ngày 21/2/2022: DNC, DVT, USD

CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 28/3/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.

CTCP Điện Trà Vinh (DVT) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thánh toán 4/3/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.

CTCP Công trình đô thị Sóc Trăng (USD) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 8,8%. Thời gian thanh toán 7/3/2022.

Ngày 22/2/2022: CCI

CTCP Đầu tư phát triển công nghiệp – Thương mại Củ Chi (CCI) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 31/3/2022.

Ngày 23/2/2022: KKC, NDP, TDB

CTCP Tập đoàn Thành Thái (KKC) dùng cổ phiếu quỹ chia thưởng cho cổ đông tỷ lệ 10,819%.

CTCP Dược phẩm 2/9 (NDP) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 21/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Thủy điện Bình Định (TDB) chi nhận tạm ứng cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 17/3/2022.

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 8/2 đến 11/2/2022
https://cafef.vn/diem-danh-nhung-doanh-nghiep-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-bang-co-phieu-va-co-phieu-thuong-tuan-tu-21-2-den-25-2-2022-20220219213520831.chn

Theo Cafef


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED