Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai tham gia vào thỏa thuận tiền điện tử

22:35 Ngày 23/9/2021

Cơ quan Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai (DWTCA) vừa ký một thỏa thuận ủng hộ tiền điện tử với Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa của UAE (SCA).

Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai tham gia vào thỏa thuận tiền điện tử

Thỏa thuận này sẽ cho phép việc giao dịch tiền điện tử và các hoạt động tài chính liên quan được thực hiện trong khu vực tự do của DWTCA.

Theo DWTCA, SCA sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc phát hành, giao dịch và niêm yết tài sản kỹ thuật số ở Dubai theo quy định. Đồng thời, SCA sẽ điều chỉnh bổ sung các hoạt động tài chính thuộc thẩm quyền của DWTCA.

Thỏa thuận cũng cho phép SCA có đủ quyền hành kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động trong vùng tự do của DWTCA, thiết lập cơ chế để DWTCA cấp các quyền và giấy phép cần thiết, chính thức cho phép các hoạt động tài chính liên quan đến tài sản tiền điện tử.

Bên cạnh đó, các công nghệ mới như NFT đã sẵn sàng đóng một vai trò quan trọng trong tương lai của thương mại. Trong thời gian tới, DWTCA đang tìm cách cung cấp một khu vực bền vững để hệ sinh thái tiền điện tử được phát triển mạnh mẽ.

Theo INC 

Xem thêm: 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED