Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Ủy ban Hạ viện phê duyệt các điều khoản thuế tiền ĐT trong Dự luật 3,5 nghìn tỷ US

14:25 Ngày 16/9/2021

Mục thuế của Dự luật mới “Điều chỉnh Ngân sách” trị giá 3,5 nghìn tỷ USD đã được ủy ban Hạ viện thông qua và chịu trách nhiệm đảm bảo doanh thu, với các quy định mới cho tiền điện tử  được đính kèm.

Ủy ban Hạ viện phê duyệt các điều khoản thuế tiền ĐT trong Dự luật 3,5 nghìn tỷ US

Vào chiều ngày 15 tháng 9, Ủy ban Tài chính và Thuế vụ thuộc Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu để chuyển bản dự thảo của mình đến Ủy ban Ngân sách của Thượng viện để hoàn tất việc thông qua. Kết quả của cuộc bỏ phiếu là 24-19.

Trong trường hợp phiên bản này của dự luật được thông qua, những nhà giao dịch sẽ phải đợi 30 ngày trước (và sau đó) để mua cùng một đồng tiền mà họ đã bán bị lỗ. Nếu mua cùng một đồng tiền mà không cần đợi trong 30 ngày, Sở thuế vụ (IRS) sẽ không cho phép nhà đầu tư khấu trừ khoản lỗ như một khoản lỗ vốn trong năm tính thuế.  Điều này có nghĩa rằng người nộp thuế sẽ không mất hoàn toàn lợi ích thuế của khoản lỗ. Khoản lỗ này sẽ được hoãn lại.

Các thành phần của Dự luật “Điều chỉnh Ngân sách” đã được thay đổi giữa các đảng viên Dân chủ của Hạ viện và Thượng viện trong nhiều tuần, kể từ khi Hạ viện thông qua khung ngân sách vào cuối tháng 8. Sự phối hợp giữa Hạ viện và Thượng viện là rất quan trọng, vì đảng Dân chủ đang cố gắng gắn luật này với dự luật cơ sở hạ tầng, vốn có nhiều sự ủng hộ của lưỡng đảng hơn.

Theo INC

Xem thêm: 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED