Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


HNX cảnh báo 163 công ty trên UPCoM cho nhà đầu tư

29/09/2020

 

Theo danh sách cảnh báo nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch UPCoM tại ngày 28/09/2020 do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố, có 16 công ty có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng, 136 công ty bị hạn chế giao dịch và 11 công ty bị đình chỉ giao dịch.

Ở nhóm doanh nghiệp bị đình chỉ giao dịch, có đến 6/11 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

 

HNX cảnh báo 163 công ty trên UPCoM cho nhà đầu tư

 

Xem thêm bài viết: