Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 25-29/3: Bán ròng khủng hơn 4.500 tỷ đồng trong tuần VNDirect gặp sự cố

Cùng việc ồ ạt xả bluechip với giá trị bán ròng lên tới hơn 4.500 tỷ đồng trong tuần VNDirect gặp sự cố, khối ngoại đã khép lại tháng 3 với giá trị bán ròng khủng gần 11.000 tỷ đồng, gấp 7,5 lần tháng 2.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối này đã bán ròng 130,56 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 4.719,19 tỷ đồng, tăng 80,9% về lượng và 48,72% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này mua vào 331,27 triệu đơn vị, giá trị đạt 10.759 tỷ đồng (giảm 36,2% về lượng và 28,64% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 461,83 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 15.478,21 tỷ đồng (giảm 21,92% về lượng và 15,2% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 25-29/3:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

25/3

62.186.180

74.226.450

-12.040.270

1.571.950

2.114.360

-542.410

26/3

58.987.380

67.694.680

-8.707.300

1.810.590

1.986.100

-175.510

27/3

68.885.280

108.843.560

-39.958.280

3.056.590

4.935.520

-1.878.930

28/3

96.932.380

140.240.630

-43.308.250

2.892.670

4.220.900

-1.328.230

29/3

44.276.650

70.821.240

-26.544.590

1.427.220

2.221.330

-794.110

Tổng

331.267.870

461.826.560

-130.558.690

10.759.020

15.478.210

-4.719.190

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2 phiên và mua ròng 3 phiên. Tổng cộng trong tuần, khối này đã quay ra bán ròng 1,27 triệu đơn vị, trong khi tuần trước mua ròng 1,71 triệu đơn vị; tổng giá trị vẫn là mua ròng 37,44 tỷ đồng, giảm 58,68% so với tuần trước.

Trong đó, khối này mua vào 10,94 triệu đơn vị, giá trị 343,77 tỷ đồng (giảm 38,78% về lượng và 22,2% về giá trị so với tuần trước); và bán ra 12,2 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 306,33 tỷ đồng (giảm 24,5% về lượng và 12,78% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 25-29/3:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

25/3

2.723.020

2.101.150

621.870

95.220

60.970

34.250

26/3

1.787.700

5.085.640

-3.297.940

54.330

130.190

-75.860

27/3

1.336.290

1.201.980

134.310

23.540

27.530

-3.990

28/3

2.663.430

2.131.360

532.070

82.720

53.790

28.930

29/3

2.428.180

1.683.710

744.470

87.960

33.850

54.110

Tổng

10.938.620

12.203.840

-1.265.220

343.770

306.330

37.440

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã mua ròng cả 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối này đã trở lại mua ròng 6,73 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 115,03 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 42.460 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 22,54 tỷ đồng.

Trong đó, khối này mua vào 9,75 triệu đơn vị, giá trị đạt 202,55 đồng (tăng 94,62% về lượng và 63,18% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 3,02 triệu đơn vị, giá trị 87,52 tỷ đồng (cùng giảm hơn 40% cả về lượng và giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 25-29/3:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

25/3

2.389.410

904.520

1.484.890

44.390

27.490

16.900

26/3

2.643.130

669.690

1.973.440

54.720

18.320

36.400

27/3

1.799.300

753.350

1.045.950

40.770

21.660

19.110

28/3

1.265.300

614.000

651.300

31.470

14.050

17.420

29/3

1.649.330

79.430

1.569.900

31.200

6.000

25.200

Tổng

9.746.470

3.020.990

6.725.480

202.550

87.520

115.030

Như vậy, tuần qua giao dịch từ ngày 25-29/3 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 125,1 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 4.566,72 tỷ đồng, tăng 77,42% về lượng và tăng hơn 47% về giá trị so với tuần trước đó từ 18-22/3 (bán ròng 3.105,03 tỷ đồng).

Tổng cộng cả tháng 3, khối ngoại đã bán ròng 295,79 triệu đơn vị, tương ứng giá trị bán ròng lên tới 10.958 tỷ đồng, gấp tới gần 8 lần so với tháng 2 (chỉ bán ròng 1.455 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VPB với khối lượng 7,76 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 151,68 tỷ đồng.

Ngược lại, danh mục bán ròng mạnh chủ yếu là các mã bluechip như MSN bị bán ròng 20,93 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 687,73 tỷ đồng và VNM bị bán ròng hơn 8 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 539,87 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cổ phiếu VND chịu áp lực xả bán ồ ạt của cả nhà đầu tư trong nước lẫn khối ngoại bởi sự cố doanh nghiệp gặp sự cố hệ thống bị “đóng băng”. Tổng cộng cả tuần, khối ngoại đã bán ròng hơn 34,84 triệu cổ phiếu VND với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 807,11 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối này mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS với khối lượng hơn 1,61 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 52,18 tỷ đồng. Tiếp theo là IDC được mua ròng 636.790 đơn vị, giá trị mua ròng đạt37,53 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu SHS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 3,53 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 89,79 tỷ đồng.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO