Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Tin tưởng thị trường chứng khoán sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm mới 2024

 Chỉ số VN-Index đến 29/12/2023 là 1.129,93 điểm, tăng 12% so với cuối năm 2022, thanh khoản trên thị trường cổ phiếu đạt 17.500 tỷ đồng/phiên. Quy mô vốn hóa thị trường ước đạt 6 triệu tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2022, tương đương khoảng 62% GDP năm 2022.

Thị trường trái phiếu cũng đã có những điểm sáng. Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP, trong đó có quy định về việc ngưng hiệu lực một số quy định của Nghị định 65/2022/NĐ-CP và cho phép các doanh nghiệp đàm phán với các nhà đầu tư để xử lý trái phiếu đến hạn. Nghị định 08 có tác dụng rất lớn đến thị trường trái phiếu năm 2023.

Đến hết năm 2023, có 81 doanh nghiệp phát hành trái phiếu với khối lượng 269.500 tỷ đồng. Các doanh nghiệp cũng bố trí nguồn lực thanh toán trái phiếu đến hạn và đàm phán với các nhà đầu tư gia hạn trái phiếu, giảm áp lực trả nợ gốc và lãi trái phiếu.

Khối lượng mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn trong năm 2023 là 238.000 tỷ đồng và có gần 40% trái phiếu quá hạn đã được doanh nghiệp phát hành và trái chủ đàm phán cơ cấu lại. Nhà đầu tư tổ chức tham gia thị trường sơ cấp mua trái phiếu năm 2023 chiếm đến 92,4%.

Vào tháng 7/2023, Bộ Tài chính đã chính thức đưa thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tập trung vào vận hành và đến hết 31/12/2023, tổng giá trị giao dịch đạt 218.000 tỷ đồng, bình quân 1.880 tỷ đồng/phiên.

Với thị trường tổ chức tập trung này, chúng tôi đánh giá đã góp phần cải thiện tính minh bạch cũng như tăng tính thanh khoản cho trái phiếu doanh nghiệp.

Như vậy, thị trường chứng khoán đã phản ánh chất lượng của nền kinh tế dần hồi phục.

Năm 2023 cũng ghi nhận bước tiến trong công tác giám sát, kiểm tra và hoạt động tuyên truyền, truyền thông. Trong năm qua, Bộ Tài chính tiến hành 67 đoàn kiểm tra, ban hành 412 quyết định xử phạt với tổng số tiền 37,2 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp kịp thời với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) thực hiện kiểm tra nhiều công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp, các kiểm toán viên.

Về công tác tái cấu trúc thị trường, Bộ Tài chính đã tiến hành thanh lọc các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ yếu kém. Trong năm 2023 đã xử lý vi phạm của 6 công ty chứng khoán, đưa một công ty chứng khoán vào diện kiểm soát và 2 công ty vào diện cảnh báo.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo tất cả các cơ quan chức năng của Bộ tăng cường công tác kiểm tra, rà soát thị trường và kiểm tra cả những doanh nghiệp phát hành, doanh nghiệp tư vấn.

Trong quá trình triển khai thực hiện các công việc của thị trường trái phiếu, chúng tôi cũng tăng cường công tác truyền thông, giúp xã hội, nhà đầu tư, bản thân các tổ chức phát hành cũng như các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn hiểu sâu sắc hơn các quy định của pháp luật liên quan. Qua đó, năm 2024, thị trường trái phiếu doanh nghiệp kỳ vọng tăng trưởng bền vững. Chất lượng của thị trường sẽ được nâng lên một bước đối với cả tổ chức phát hành, nhà đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ.

Để tiếp tục phát huy những thành quả của năm 2023 và khắc phục những khó khăn còn tồn tại, bước sang năm 2024, ngành chứng khoán cần tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, về khung khổ pháp lý: Chủ động rà soát các quy định của Luật Chứng khoán để đưa vào chương trình xây dựng pháp luật trong thời gian tới. Đồng thời, rà soát để sửa đổi Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán, các thông tư hướng dẫn và các quy định pháp luật có liên quan.

Hai là, về công tác thanh tra, giám sát: UBCK phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh hoạt động giám sát và giữ nghiêm trật tự, kỷ cương, kỷ luật thị trường, tiến thêm một bước so với năm 2023; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Tài chính để phát hiện và xử lý các sai phạm, hỗ trợ TTCK hoạt động ngày càng minh bạch, lành mạnh.

Ba là, về nâng hạng thị trường: UBCK tiếp tục chủ động, phối hợp với các bộ, ban, ngành, các đơn vị liên quan để TTCK sớm được nâng hạng.

Bốn là, ngành chứng khoán cần chú trọng đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành trên thị trường chứng khoán.

Với những kết quả tích cực đạt được trong năm 2023 và sự đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo hơn nữa trong thời gian tới, chúng tôi tin tưởng rằng, ngành chứng khoán nói chung và TTCK nói riêng sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong năm mới 2024.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO