Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

VIB dự kiến chia cổ tức 35% trong năm 2022, tăng trưởng lợi nhuận trên 30%

VIB dự kiến chia cổ tức 35% trong năm 2022, tăng trưởng lợi nhuận trên 30%

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (HOSE: VIB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Ngân hàng đặt ra kế hoạch kinh doanh 2022 cũng như định hướng chiến lược phát triển cho giai đoạn 5 năm 2022-2026. Đại hội dự kiến được tổ chức ngày 16/03/2022.

Mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trên 30%

VIB đề ra kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận và các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2022. Cụ thể, VIB đặt mục tiêu lợi nhuận 10,500 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2021. Các chỉ tiêu về tổng tài sản, tổng dư nợ tín dụng và huy động vốn đều tăng 30%, lần lượt là 402,500 tỷ đồng; 265,600 tỷ đồng và 280,600 tỷ đồng. Trong đó, mức tăng trưởng tổng dư nợ tín dụng có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào giới hạn cho phép của Ngân hàng Nhà nước.


Nguồn: HVĐTFinance. Đvt: Tỷ đồng

Năm 2022, VIB định hướng tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng nguồn thu ngoài mảng tín dụng truyền thống sang các sản phẩm mang lại thu nhập ngoài lãi giúp đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao hiệu suất sinh lời. 

Dự kiến chia cổ tức 35% và tăng vốn điều lệ lên mức hơn 21,000 tỷ đồng

VIB đặt kế hoạch tăng vốn điều lệ lên mức hơn 21,000 tỷ đồng trong năm 2022, tăng 36% so với đầu năm.

Ngân hàng dự kiến chia cổ phiếu thưởng 35% cho cổ đông hiện hữu và 0.7% cho cán bộ nhân viên từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đề xuất này xuất phát từ nhu cầu vốn của Ngân hàng dành cho các dự án đầu tư vào hệ thống công nghệ, mạng lưới, cấp tín dụng, đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn trong kinh doanh. 

Định hướng chiến lược phát triển 5 năm 2022-2026

Sau giai đoạn đầu của hành trình chuyển đổi 10 năm, VIB đã xây dựng nền tảng hoạt động kinh doanh, vận hành, chuyển đổi số và quản trị rủi ro, chuyển đổi sang mô hình ngân hàng bán lẻ chuyên nghiệp với tỷ trọng cho vay bán lẻ gần 90% danh mục tín dụng, cao gấp đôi trung bình ngành.

Lũy kế 5 năm 2017 – 2021, lợi nhuận trước thuế của VIB đã tăng 11 lần; vốn, tổng tài sản đều tăng tốt gấp 3 lần. 

Trong giai đoạn 5 năm chuyển đổi tiếp theo, VIB đặt mục tiêu tăng trưởng kép lợi nhuận đạt tối thiểu 30%/năm, dự kiến lợi nhuận vượt mốc tỷ đô. Bên cạnh đó, nền tảng khách hàng cũng sẽ được mở rộng gần gấp 3 lần so với hiện tại. Các mục tiêu tăng trưởng này dựa trên cơ sở kỳ vọng phục hồi của nền kinh tế, dư địa tăng trưởng lớn của mảng bán lẻ cùng các ưu thế trong quá trình chuyển đổi sang mô hình bán lẻ hiện đại.

Hàn Đông

FILI

Theo Viet stock.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED