Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Báo cáo Intel: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q3

23/10/2020

 

 Intel báo cáo lợi nhuận quý ba cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 5 với doanh thu cao hơn dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $1.11 với doanh thu $18.33B. Các chuyên gia phân tích trước đó kỳ vọng EPS là $1.1 với mức doanh thu là $18.22B. 

 

Báo cáo Intel: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q3

Intel công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Công nghệ trong tháng này

Vào 14/10/, Taiwan Semiconductor báo cáo EPS quý ba là $0.92 cùng với doanh thu $12.4B, so với EPS được dự báo trước đó là $0.92 với mức doanh thu dự kiến là $12.4B.

Lợi nhuận của Danaher cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày Thứ 5, với EPS quý ba là $1.72 cùng với doanh thu đạt được là $5.88B. Các chuyên gia phân tích trước đó dự báo EPS là $1.36 cùng với doanh thu là $5.51B.

 

Xem thêm: