Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Báo cáo Stryker: lợi nhuận cao hơn, doanh thu thấp hơn trong Q4

28/1/2021  8:37

 

Stryker báo cáo lợi nhuận quý bốn cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 4 với doanh thu giảm so với dự báo.

 

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $2.81 với doanh thu $4.26B. Các chuyên gia phân tích tại Investing.com trước đó dự báo EPS là $2.55 với mức doanh thu là $4.34B. 

Stryker công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Chăm sóc Y tế trong tháng này.

 

Báo cáo Stryker: lợi nhuận cao hơn, doanh thu thấp hơn trong Q4

Vào Thứ 3, J&J báo cáo EPS quý bốn là $1.86 cùng với doanh thu $22.48B, so với EPS được dự báo trước đó là $1.83 với mức doanh thu dự kiến là $21.69B.

Lợi nhuận của Novartis ADR thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày Thứ 3, với EPS quý bốn là $1.34 cùng với doanh thu đạt được là $12.77B. Các chuyên gia phân tích trước đó dự báo EPS là $1.36 cùng với doanh thu là $12.92B.

 

-The New York Times (USA)-

 

Xem thêm: