Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


STK lên kế hoạch trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

14:40 Ngày 30/6/21

CTCP Sợi Thế Kỷ (HM:STK) dự kiến trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ là 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, với 68,19 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng gần 102,3 tỷ đồng cho cổ đông trong đợt trả cổ tức này. Ngày đăng ký cuối cùng là 14/7 và ngày thanh toán dự kiến là 2/8/2021.

STK lên kế hoạch trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

Trong Q1/2021, STK ghi nhận doanh thu đạt 567 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng, lần lượt giảm 8,1% và tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mặc dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận gộp lại tăng 17,9% lên 112 tỷ đồng.

Năm 2021, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông kế hoạch doanh thu 2.358 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 248 tỷ đồng; lần lượt tăng 28% và 72% so với thực hiện năm trước. Kế hoạch của Sợi Thế Kỷ dựa trên giả định sản lượng tăng 20%, tỷ trọng sợi recycle chiếm 55% tổng doanh thu, giá bán tăng 11% và chi phí lãi vay ròng giảm 35%. Nhìn chung sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 24% kế hoạch doanh thu và 28% kế hoạch lợi nhuận năm.

STK lên kế hoạch trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%
– Theo INC
Xem thêm: