Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Báo cáo về nhu cầu thuê nhà ở công vụ giai đoạn 2022-2025

Mới đây, Bộ Xây dựng có công văn gửi các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo về nhu cầu thuê nhà ở công vụ giai đoạn 2022-2025.

Theo Bộ Xây dựng, theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014, đối tượng được bố trí cho thuê nhà ở công vụ tại cơ quan Trung ương có chức danh tương đương Thứ trưởng trở lên, ở địa phương có chức danh tương đương Giám đốc Sở trở lên.

Trong khi đó, ngày 18/2/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 3/2022/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ (thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015), trong đó quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ đối với từng chức danh đủ điều kiện được bố trí cho thuê nhà ở công vụ.

Qua theo dõi, tổng hợp, Bộ Xây dựng nhận thấy, nhiều cơ quan Trung ương và địa phương đề nghị bố trí cho thuê nhà ở công vụ theo hướng điều chỉnh mở rộng các chức danh được bố trí cho thuê nhà ở công vụ theo quy định.

Do đó, để có cơ sở nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, mở rộng đối tượng được thuê nhà ở công vụ theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 32 của Luật Nhà ở năm 2014 cho phù hợp với điều kiện thực tế (trong dự án Luật Nhà ở năm 2014 sửa đổi), Bộ Xây dựng đề nghị Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về thực trạng số liệu nhà ở công vụ đang được giao quản lý; tổng hợp nhu cầu về nhà ở công vụ của các nhóm đối tượng được thuê nhà ở công vụ giai đoạn 2022-2025.

Đánh giá những kết quả đạt được, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị trong việc thực hiện chính sách nhà ở công vụ; gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 20/3/2022 để tổng hợp.

Được biết, theo Quyết định số 3/2022/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được bố trí cho thuê biệt thự công vụ diện tích đất khuôn viên từ 450 m2 đến 500 m2. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ và cấp tương đương trở lên được bố trí cho thuê biệt thự công vụ diện tích đất khuôn viên từ 350 m2 đến 400 m2.

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đảng ở trung ương, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Bộ trưởng, Trưởng Đoàn thể trung ương, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Chính phủ và cấp tương đương trở lên được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ: Nhà liền kề diện tích đất từ 200 m2 đến 250 m2; căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 145 m2 đến 160 m2.

Phó Trưởng Ban Đảng trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Thứ trưởng, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và cấp tương đương trở lên được bố trí cho thuê căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 100 m2 đến 145 m2.

Tại cấp địa phương, Bí thư tỉnh ủy và cấp tương đương được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ: Nhà liền kề diện tích đất từ 200 m2 đến 250 m2; và căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 145 m2 đến 160 m2.

Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương trở lên được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ sau: 1- Nhà liền kề diện tích đất từ 120 m2 đến 150 m2; căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 100 m2 đến 145 m2.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở và cấp tương đương trở lên, chuyên viên cao cấp, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ hoặc viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) thuộc các đơn vị sự nghiệp có vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý tương đương Giám đốc Sở trở lên được bố trí cho thuê căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 80 m2 đến 100 m2.

Cán bộ, công chức, viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) có vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý được điều động, luân chuyển đến công tác tại xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo được bố trí cho thuê gian nhà diện tích sử dụng từ 36 m2/gian nhà đến 48 m2/gian nhà (không kể diện tích công trình phụ).

Cán bộ, công chức, viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) có vị trí việc làm chuyên môn phù hợp đến công tác tại xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo được bố trí cho thuê gian nhà tập thể diện tích sử dụng từ 24 m2/gian nhà đến 36 m2/gian nhà (không kể diện tích công trình phụ); diện tích bình quân tối thiếu 12 m2/người.

Dù các ông lớn tuyên bố “bỏ cọc” đất Thủ Thiêm, mặt bằng giá BĐS Tp.Thủ Đức không hề hạ nhiệt, thậm chí vọt ngưỡng giá mới
https://cafef.vn/bao-cao-ve-nhu-cau-thue-nha-o-cong-vu-giai-doan-2022-2025-20220306090658721.chn

Theo Cafef


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED