Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 11/3

Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 11/3 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu SMC

CTCK BIDV (BSC)

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu SMC của Công ty Cổ phần Ðầu tư Thương mại SMC với giá trị trần năm 2024 là 14.000 đồng/CP (tương đương với Upside 19% so với giá đóng cửa ngày 07/03/2024), dựa trên phương pháp P/B mục tiêu = 1.2x.

Quan điểm của BSC cho rằng kết quả kinh doanh cốt lõi của SMC sẽ chuyển dần từ lỗ sang lãi nhờ thị trường Bất động sản hồi phục, áp lực trích lập nợ xấu sẽ bù đắp một phần nhờ lợi nhuận kinh doanh cốt lõi trong 2025- 2026.

Luận điểm đầu tư: Kết quả kinh doanh phục hồi từ lỗ sang lãi nhờ Thị trường bất động sản hồi phục và bán tài sản. Trong năm 2024, sản lượng kỳ vọng tăng trưởng 12% và biên lợi nhuận gộp phục hồi 1,5 điểm % nhờ thị trường Bất động sản hồi phục. SMC ghi nhận lợi nhuận bất thường bán NKG và bất động sản – kỳ vọng đạt 256 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, định giá SMC đang giao dịch với P/B FWD 2024 = 1x và P/B FWD 2026 = 1.1x – sau khi trích lập hoàn toàn.

Chúng tôi cho rằng đây là thời điểm để tích lũy cổ phiếu khi: Ngành bất động sản đang ở đáy ở 1 chu kỳ. BSC kỳ vọng ngành Bất động sản sẽ phục hồi dần trở lại kể từ năm 2024, giúp cho sản lượng phục hồi; Chu kỳ giá thép xuống diễn ra trong 2-3 năm, do đó, có thể quay trở lại vào cuối năm 2025. Khi đó, SMC có thể sẽ hưởng lợi mạnh mẽ từ chu kỳ giá thép tăng mới.

Ngoài ra, giá trị sổ sách/CP của SMC sẽ duy trì được ở mức 10.270 – 11.970 đồng/CP trong giai đoạn 2024 – 2026. Trong trường hợp xấu nhất SMC phải trích lập dự phòng hết thì giá trị sổ sách là 10.203 đồng/CP tương đương P/B = 1.1x.

Trong năm 2024, BSC dự báo SMC ghi nhận doanh thu thuần 16.213 tỷ đồng (tăng 18% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 28 tỷ đồng so với mức lỗ 879 tỷ đồng trong năm 2023, tương đương EPS FWD 2024 = 383 đồng/CP, P/E FWD 2024 = 29.5 P/B FWD 2023 = 1x với giả định sau: (1) Sản lượng + 12% yoy, giá bán + 5% yoy, (2) Biên lợi nhuận gộp đạt 1.7% , (3) SMC ghi nhận lợi nhuận bất thường 264 tỷ đồng từ bán tài sản NKG.

Rủi ro: Trích lập dự phòng 710 tỷ đồng. Tuy nhiên, BSC đánh giá áp lực trích lập dự phòng sẽ bù đắp một phần nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi phục hồi.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu VCB

CTCK Vietcap (VCSC)

Chúng tôi giảm 3,2% giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) còn 105.000 đồng/cổ phiếu và hạ khuyến nghị từ mua xuống khả quan.

Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ việc chúng tôi giảm 5,9% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2024-2028 (giảm tương ứng -8,1%/-9,4%/-7,1%/-4,5%/-3,0% cho năm 2024/25/ 26/27/28). Ngoài ra, chúng tôi giảm P/B mục tiêu từ 3,3 lần xuống 3,2 lần.

Chúng tôi giảm 8,1% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 còn 37,9 nghìn tỷ đồng (tăng 14,6%) do (1) dự báo NIM giảm 19 điểm cơ bản và (2) dự báo thu nhập phí ròng (NFI) giảm 15,2% (bao gồm lợi nhuận từ giao dịch ngoại hối). Những khoản mục này được bù đắp một phần bởi dự báo chi phí dự phòng giảm 23,0%.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO