Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 3/2

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 3/2 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* VRC: Ông Phan Văn Tướng, Thành viên HĐQT CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC – HOSE) đã bán bất thành 2,5 triệu cổ phiếu VRC đăng ký bán từ ngày 02/1 đến 31/1. Như vậy, hiện tại ông Tướng vẫn đang nắm giữ hơn 9,32 triệu cổ phiếu VRC, tỷ lệ 18,65%.

* SVC: HĐQT CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC – HOSE) thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 22/2/2024 và thanh toán bắt đầu từ ngày 29/2/2024.

* PC1: Ông Phan Ngọc Hiếu, cổ đông của CTCP Tập đoàn PC1 (PC1 – HOSE) đã mua vào 410.000 cổ phiếu PC1 trong ngày 30/1. Qua đó, nâng sở hữu tại PC1 lên hơn 15,55 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5%.

* CIG: CTCP COMA 18 (CIG – HOSE) thông qua triển khai phương án phát hành 25 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024.

* EID: Ông Lê Xuân Lương, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (EID – HNX) đã mua vào 143.000 cổ phiếu EID trong ngày 22/1. Qua đó, nâng sở hữu tại EID lên hơn 1,34 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,98%.

* LHC: CTCP Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (LHC – HNX) thông qua việc trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 20/3/2024 và thanh toán bắt đầu từ ngày 17/4/2024.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO