Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Tiền kỹ thuật số là gì? Sự khác biệt với tiền ảo và tiền điện tử

 

Dưới đây là bài viết về những khái niệm xung quanh tiền điện tử. Hy vọng có thể giúp bạn trong việc tìm hiểu. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nào!

 

Tiền kỹ thuật số (Digital Currency) là gì ?

Tiền kỹ thuật số là một dạng tiền tệ chỉ có sẵn ở dạng kỹ thuật số hoặc điện tử, và không ở dạng vật lý. Nó cũng được gọi là tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa, tiền thuật toán, tiền điện tử hay tiền mặt (digital money, electronic money, electronic currency, or cyber cash). Loại tiền tệ đã được số hóa và hoạt động dựa trên các thuật toán. Nhưng tiền kỹ thuật số không hẳn là tiền điện tử vì khái niệm tiền điện tử bao hàm rộng lớn hơn.

 

Khái niệm tiền kỹ thuật số

 

Xem thêm: 

 

Sự khác biệt giữa tiền ảo và tiền điện tử

Trong thực tế, tiền điện tử là loại tiền phải có đặc điểm chính đó là một loại tiền pháp định (legal tender) và 3 chức năng của tiền tệ bao gồm:

  1. Dự trữ (store value)
  2. Trao đổi (medium of exchange)
  3. Hạch toán (unit of account)

Đồng thời, tiền điện tử cũng luôn được thể hiện dưới dạng giá trị của tiền pháp định của một quốc gia (thí dụ VND, USD, SGD…). Bên cạnh đó, tiền điện tử cũng được Ngân hàng Trung ương (NHTW) bảo đảm.

ECB định nghĩa tiền ảo (virtual currency) như sau: “Đồng tiền ảo là một loại tiền kỹ thuật số không chịu sự quản lý, được phát hành bởi những người phát triển phần mềm (developers) thường đồng thời là người kiểm soát hệ thống; được sử dụng và chấp nhận thanh toán giữa các thành viên của một cộng đồng ảo nhất định”.

Ví dụ, các loại tiền trong game là một loại tiền ảo sử dụng trong cộng đồng game thủ.

Có thể thấy, rõ ràng tiền ảo và tiền điện tử rất khác nhau. Tiền ảo không phải là tiền pháp định nên không gắn với quyền mặc định được chuyển đổi sang tiền pháp định và được NHTW đảm bảo.

 

Sự khác biệt tiền ảo và tiền điện tử

Hiện tại thì tiền kỹ thuật số hay tiền mã hóa (crytocurrency) chưa có định nghĩa thống nhất từ các cơ quan quản lý có thẩm quyền nhưng hầu như chúng được tạo ra bởi các thuật toán mã hóa phức tạp, được giao dịch, trao đổi hoàn toàn trên môi trường Internet và hiện nay chưa chịu sự quản lý của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào (trừ khi được NHTW trực tiếp phát hành mà sau này chúng ta sẽ gọi là Central Bank Digital Currency – CBDC).

 

Tiền mã hóa là một dạng tiền tệ kỹ thuật số khác sử dụng mật mã để bảo mật và xác minh các giao dịch cũng như để quản lý và kiểm soát việc tạo ra các đơn vị tiền tệ mới. Bitcoin và Ethereum là các loại tiền mã hóa phổ biến nhất. Vì tiền mã hóa không được kiểm soát, chúng cũng được coi là tiền ảo.

Về cơ bản, cả tiền ảo và tiền mã hóa đều được coi là hình thức của tiền tệ kỹ thuật số.

 

Qua bài viết trên, hy vọng thông qua bài viết này thì bạn đã nắm được các khái niệm xung quanh tiền ảo, tiền điện tử và tiền kỹ thuật số. Chúng các bạn thành công!

 

Xem thêm nội dung liên quan:

 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO