Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Coteccons không chia cổ tức tiền mặt năm thứ 3 liên tiếp

Coteccons chính thức chuyển đổi năm tài chính từ 1/7. Doanh nghiệp lên kế hoạch năm tài chính 2024 lãi 274 tỷ đồng.

CTD:

Giá hiện tại

Thay đổi

Xem hồ sơ doanh nghiệp

Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023 ngày 17/10. Đối tượng tham dự là cổ đông có tên trong danh sách chốt tại ngày 14/9. Hình thức tổ chức trực tuyến.

Theo tài liệu họp ĐHCĐ, doanh nghiệp thực hiện thay đổi năm tài chính từ 2023. Cụ thể, năm tài chính 2023 trở thành năm tài chính chuyển đổi, bắt đầu từ 1/1/2023 và kết thúc vào 30/6/2023. Vì vậy, báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2023 sẽ là báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch hoạt động sẽ là của năm tài chính 2024 (từ 1/7/2023 đến 30/6/2024).

Tại kỳ họp ĐHCĐ 2022, HĐQT đã trình phương án chuyển đổi năm tài chính và được cổ đông chấp thuận. Theo HĐQT, việc này được quyết định sau khi ban lãnh đạo xem xét cơ sở hoạt động thực tế của công ty, đánh giá ưu, nhược điểm của việc áp dụng năm kế toán hiện tại và nhu cầu hoạt động kinh doanh.

Năm tài chính 2023, doanh nghiệp đạt 6.744 tỷ đồng doanh thu và 52 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; lần lượt tăng 29% và gấp gần 10 lần cùng kỳ năm trước (nửa đầu năm 2022). Lợi nhuận tăng mạnh nhờ chi phí quản lý trong kỳ giảm mạnh, chủ yếu do dự phòng nợ phải thu khó đòi giảm và việc tập đoàn thực hiện tái cấu trúc cũng góp phần tối ưu hóa chi phí quản lý.

Biên lợi nhuận tiếp tục giảm xuống 2,3%, doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu từ các hợp đồng ký mới từ 2022 sẽ giúp biên lợi nhuận công ty cải thiện trong các quý tới, trở thành động lực hỗ trợ tăng trưởng tương lai.

HĐQT trình không chia cổ tức, không trích lập các quỹ 2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại đạt 388 tỷ đồng. Đây là năm thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp không chia cổ tức tiền mặt.

Năm 2024, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 17.793 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 274 tỷ đồng. HĐQT cho biết định hướng, hành động và tiêu chí đầu tư năm nay là luôn coi trọng việc đánh giá ảnh hưởng môi trường, xã hội, quản trị công ty, gia tăng sự gắn kết với cộng đồng địa phương nơi công ty hiện diện; hướng tới chuẩn mực quốc tế nhằm kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng hệ thống, tinh gọn bộ máy…

Theo Cafef


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO