Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần từ 29/1-2/2: Mua ròng hơn 1.300 tỷ đồng

Thị trường vẫn giữ nhiệt giao dịch khá sôi động trong tuần cận Tết Nguyên đán và khối ngoại tiếp tục mua ròng tích cực hơn 1.300 tỷ đồng, nhưng chủ yếu “dựa vào” một mã trên UPCoM.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối này đã mua ròng 4,8 triệu đơn vị, giảm 91,62% so với tuần trước; tổng giá trị là bán ròng 27 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 895,78 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này mua vào 285,4 triệu đơn vị, giá trị đạt 7.657,93 tỷ đồng (đều tăng nhẹ cả về lượng và giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 280,6 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 7.684,93 tỷ đồng (tăng 24,94% về lượng và 14,62% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 29/1-2/2:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

29/1

43.196.380

45.888.420

-2.692.040

1.250.780

1.390.200

-139.420

30/1

66.549.350

57.421.610

9.127.740

1.670.800

1.542.680

128.120

31/1

79.674.800

65.190.780

14.484.020

1.851.440

1.729.010

122.430

1/2

38.904.790

44.951.630

-6.046.840

1.394.880

1.324.600

70.280

2/2

57.072.850

67.147.000

-10.074.150

1.490.030

1.698.440

-208.410

Tổng

285.398.170

280.599.440

4.798.730

7.657.930

7.684.930

-27.000

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên. Tổng cộng trong tuần, khối này đã bán ròng 2,78 triệu đơn vị, tăng 17,35% so với tuần trước; tuy nhiên tổng giá trị là mua ròng 1,33 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 15,34 tỷ đồng.

Trong đó, khối ngoại đã mua vào 8,33 triệu đơn vị, giá trị 239,75 tỷ đồng (tăng mạnh 187,62% về lượng và 167,76% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 11,11 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 238,42 tỷ đồng (tăng 110,94% về lượng và 127,33% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 29/1-2/2:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

29/1

460.400

781.960

-321.560

12.560

16.560

-4.000

30/1

2.502.890

1.158.690

1.344.200

77.850

23.860

53.990

31/1

2.591.730

3.401.000

-809.270

64.690

65.700

-1.010

1/2

1.494.190

1.123.170

371.020

48.350

33.850

14.500

2/2

1.279.000

4.647.450

-3.368.450

36.300

98.450

-62.150

Tổng

8.328.210

11.112.270

-2.784.060

239.750

238.420

1.330

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại bán ròng 2 phiên và mua ròng 3 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 78,3 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 1.327,3 tỷ đồng; tăng gấp hơn 6,6 lần về lượng và hơn 7,7 lần về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này mua vào 82,33 triệu đơn vị, giá trị đạt 1.465,23 tỷ đồng (tăng gấp 4,4 lần về lượng và 3,3 lần về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 4,02 triệu đơn vị, giá trị 137,93 tỷ đồng (giảm 18,46% về lượng và 26,58% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 29/1-2/2:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

29/1

310.800

748.780

-437.980

12.170

37.850

-25.680

30/1

3.785.400

152.690

3.632.710

82.610

5.690

76.920

31/1

76.364.820

1.025.770

75.339.050

1.305.540

30.070

1.275.470

1/2

1.028.100

685.460

342.640

32.550

25.700

6.850

2/2

840.110

1.408.330

-568.220

32.360

38.620

-6.260

Tổng

82.329.230

4.021.030

78.308.200

1.465.230

137.930

1.327.300

Như vậy, tuần qua giao dịch từ ngày 29/1-2/2 trên toàn thị trường, khối ngoại đã mua ròng 80,32 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 1.301,63 tỷ đồng, tăng 24,26% về lượng và 26,11% về giá trị so với tuần trước (mua ròng 1.032,16 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Đột biến giúp nhà đầu tư ngoại duy trì trạng thái mua ròng hơn nghìn tỷ đồng tuần qua chính là cổ phiếu trên UPCoM – AIC được thực hiện trong phiên 31/1 bởi giao dịch thỏa thuận. Cụ thể, cổ phiếu AIC được mua ròng xấp xỉ 75 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng lên tới hơn 1.263 tỷ đồng. 259,24

Trong khi đó, trên sàn HOSE khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu SSI với giá trị đạt 259,24 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 7,46 triệu đơn vị. Còn dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh nhất về khối lượng là cổ phiếu AAA, đạt 9,54 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 93,63 tỷ đồng.

Ngược lại, cổ phiếu lớn VNM vẫn bị bán ròng mạnh với giá trị đạt 323,28 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 4,81 triệu đơn vị, gần gấp đôi tuần trước đạt giá trị bán ròng 177 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối này vẫn mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với giá trị đạt 46,94 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 1,04 triệu đơn vị; còn TNG được mua ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt hơn 1,11 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 22,3 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu SHS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 4,43 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 81,25 tỷ đồng.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO